fon-nachalo-ok

Център Озарея

Мястото за вътрешно обновление чрез индивидуална и групова психотерапия

 • Бърнаут
 • Посттравматичен стрес
 • Депресия
 • Тревожност
 • Фобии
 • Проблеми с комуникацията
 • Проблеми в родителството
 • Проблеми в партньорските отношения
 • Психосоматика
 • Работа с вътрешното дете
 • Женски групи
 • За личностно развитие и промяна
 • Работа с вътрешното дете
 • Групи с различни тематики и фокус
 • Фамилни и бизнес констелации
 • Тийм билдинг
 • Аналитични и преживелищни групи
 • Медитация и практики за вътрешно спокойствие

Предварително записване на телефон 0896888299 или на aksiniya.besheva@gmail.com