Аксиния Бешева

Професионалният ми подход е многоизмерен и информиран от дългогодишните ми обучение и практика. Аз съм бакалавър в клинична психология (2010), магистър в психопатология на развитието (2012), и психотелесна психотерапия (2019). Сертифицирана съм също във фамилни, структурни констелации (2010) и организационни констелации (2013) и травма констелации. Завършила съм обучения също в EMDR терапия (2014), както и модулни обучения по интегративно дишане, енергийна психотерапия и схема терапия, Бодинамик, както и рейки инициация (2002).

Открих призванието си към работата си с хора през 33-тата си година, която съвпадна с преломен момент в живота ми. Принадлежността ми към полето на психотерапията се корени в желанието ми да открия най-добрия начин да помогнa на себе си и другите в търсене на цялостност и порастване.